สถานที่เที่ยวในเมืองพะเยา


กว๊านพะเยา


สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์แห่งจังหวัดพะเยา "กว๊าน" เป็นภาษาพื้นเมืองล้านนา หมายถึง หนองน้ำ หรือบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งกว๊านพะเยาก็ได้ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 12,831 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา มีลักษณะเป็นบึงรูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร เป็นแอ่งน้ำที่รวบรวมลำห้วยต่าง ๆ 18 สาย ภายในบึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด มีภูเขาโอบล้อมอย่างสวยงาม โดยรอบกว๊านพะเยามีการปลูกต้นไม้อย่างร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองพะเยา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง


ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา ถนนเลียบกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาไหว้ขอพร พ่อขุนงำเมืองเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองภูกามยาว ลำดับที่ 9 (1801-1841) ในยุคของพระองค์เป็นยุคที่รุ่งเรืองมาก พระองค์เป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ มีการเล่าขานต่อกันมาว่า ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปทางไหน "แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำ จักให้แดดก็แดด จักให้บดก็บด" นั่นจึงเป็นที่มาของพระนามว่า "งำเมือง"

วัดศรีโคมคำ


พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย เรียกว่า "พระเจ้าองค์หลวง" มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร ปัจจุบันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนา ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีการจัด "งานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง" ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมทั้งยังมีสินค้าและอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย

วัดติโลกอาราม


วัดติโลกอาราม เป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ด้วยเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2019-2029 ในสมัยพระเจ้าติโลกราช ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา ถือได้ว่าเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะผู้ปกครองเมืองพะเยาในสมัยนั้นได้สร้างถวายพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

วัดพระธาตุจอมทอง


วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับกว๊านพะเยา ห่างจากตัวเมืองพะเยาเพียง 3 กิโลเมตร บริเวณรอบ ๆ วัด จะเป็นป่าไม้ มีสวนรุกขชาติ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวอันสวยงามรอบตัวเมืองพะเยา และกว๊านพะเยาชัดเจน ภายในวัดก็จะมีพระธาตุจอมทอง เป็นเจดีย์ทรงล้านนาที่สูงกว่า 30 เมตร ตั้งสง่าสีเหลืองทองอร่ามงดงาม ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรกัน

วัดนันตาราม


วัดนันตาราม เป็นวัดที่มีวิหารงดงามในแบบศิลปะไทยใหญ่ ตัววิหารถูกสร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย และฉลุไม้อย่างสวยงามมากจริงๆ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า ผ้าลายโบราณ และเครื่องใช้โบราณต่างๆ รวมถึงภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติในแต่ละตอนอีกด้วย ไฮไลต์ที่น่าสนใจอีกอย่างของที่นี่ก็คือ ธรรมาสน์สีทองเหลืองอร่ามสวยงาม

วัดป่าสักคำ


ชมความอัศจรรย์ของเงาพระธาตุกลับหัววัดป่าสักคำ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,035 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังมีพระวิหารหลังใหม่ที่สวยงามที่ครอบแนวกำแพงโบราณอายุ 1,030 ปี ไว้ภายในบริเวณวิหาร ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง

วัดพระเจ้านั่งดิน


วัดพระเจ้านั่งดิน เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเมืองเชียงคำ จังหวัดพะเยา ชื่อของวัดมาจาก องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอื่นๆ เคยมีราษฎร์สร้างฐานชุกชี และ อัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่าพยายามอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นจึงเรียกสืบต่อกันว่า “พระเจ้านั่งดิน” ปัจจุบันพระเจ้านั่งดิน ยังคงประดิษฐานในวิหารวัดที่พื้นวิหาร โดยกั้นเป็นห้องกระจก